Đức: Thành phố Dresden công bố tình trạng khẩn cấp về "Phát xít"

Thành phố Dresden của Đức đã tuyên bố "Tình trạng khẩn cấp về Phát-xít" sau nhiều năm các phần tử "cực đoan cánh hữu và phân biệt chủng tộc" hoạt động tại thành phố này. Đây là thông báo từ Hội đồng thành phố.

Trung tâm Tin tức