Đức: Phát thư và hàng hóa bằng xuồng

Việc vận chuyển thư từ hay hàng hóa từ hơn 1 thế kỷ nay đã được thực hiện bằng... xuồng tại vùng Spreewald của Đức. Hình thức vận chuyển này không chỉ tạo nên nét đặc trưng của khu vực, mà còn giúp bảo vệ môi trường nhờ giảm lượng khí thải.

Trung tâm Tin tức