Đưa vào hoạt động trung tâm điều trị COVID-19 tại bệnh viện Quân y 175

Sau 24 giờ khẩn trương thiết lập, Trung tâm điều trị COVID-19 tại bệnh viện Quân y 175 đã sẵn sàng đi vào hoạt động vào 17g ngày 19/7.

Nguồn: Trung tâm Tin tức