Đưa vào hoạt động sân bay trực thăng cấp cứu biển đảo

Ngày 8/11, tại TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - không quân), đã thử nghiệm thành công sân bay trực thăng tiếp nhận cấp cứu ngay tại bệnh viện.

Trung tâm Tin tức