Đưa trò chơi dân gian vào trường học

Trò chơi dân gian bị mai một không đồng nghĩa với việc trò chơi dân gian không còn sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ hiện nay. Chỉ vì chưa được lan tỏa đúng cách.

Trung tâm Tin tức