Đưa nhãn lồng Hưng Yên ra thị trường cả nước

Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên đã được khai mạc tại Hà Nội, chủ yếu phục vụ người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM.

Trung tâm Tin tức