Đưa hệ thống truyền tải điện 500KV vào danh mục công trình quan trọng

Hệ thống truyền tải điện 500kV vừa được đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đây là trục xương sống liên kết hệ thống điện giữa các miền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trung tâm Tin tức