Đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

150 chuyến bán hàng lưu động sẽ di chuyển đến khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, chú trọng mở rộng mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân dịp Tết 2018.

Trung tâm Tin tức