Đưa em về nhà - Tập 6

Trước câu hỏi về đội tuyển bóng đá Việt Nam, Quang Trung tha thiết "xin hãy cho em về nhà" bởi chủ đề về bóng đá lại không phải sở trường của anh chàng.
Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7