Đưa em về nhà - Tập 11

Trong câu hỏi về địa danh, thí sinh Thùy Dương với sự giúp sức của Đào Bá Lộc đã đáp đúng... 1/8 câu trả lời, trở thành thí sinh phá kỷ lục đáp đúng ít nhất tính từ đầu chương trình đến giờ.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7