Đưa đặc sản vùng miền vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch

Sau Khu công nghiệp, trường học, TP.HCM tiếp tục triển khai thí điểm chương trình đưa thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, các điểm phục vụ du lịch trên địa bàn.

Trung tâm Tin tức