Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

Trong các ngày 01 và 02/6/2020, Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa 334 công dân từ nhiều bang khác nhau của Australia và New Zealand về nước an toàn.

Trung tâm Tin tức