Dữ liệu đang định hình lại tương lai loài người

10 năm qua thế giới đã trải qua nền kinh tế dữ liệu (data economy) và đang tiến tới nền kinh tế thuật toán (algorithm economy). Điều các chính phủ cần làm nhất lúc này là xây dựng ngay chiến lược số quốc gia.

Trung tâm Tin tức