Du lịch Việt Nam nhìn lại một năm thách thức nhưng đầy tự hào

Trải qua khó khăn chưa từng có do đại dịch, song du lịch Việt Nam đã tìm thấy cơ hội trong thách thức, "lách khe cửa hẹp", tìm lối đi riêng cho ngành du lịch.

Trung tâm Tin tức