Du lịch TP.HCM lên kế hoạch kích cầu từ tháng 4

TP.HCM đang lên kế hoạch triển khai chương trình kích cầu du lịch phục hồi thị trường trong và sau dịch, dự kiến bắt đầu từ tháng 4.

Trung tâm tin tức