Du lịch kỳ thú - tập 112

Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam (Fito Museum) được thành lập từ năm 2003. Đây là thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu và sưu tầm của Tiến sĩ Lê Khắc Tâm, Tổng giám đốc công ty Fitopharma.
Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7