Du lịch kỳ thú 2018 - tập 2

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7