Du lịch kỳ thú 2018 - tập 1

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019