Du lịch kỳ thú 2018 - tập 1

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g45 thứ 7 - HTV9
20g35 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7