Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Dự kiến công bố và thông báo kết quả cho thí sinh thi vào ngày 14/7/2019

Theo kế hoạch, chiều mai 24/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế, lịch thi. Ba ngày còn lại là 25, 26, 27/6 sẽ diễn ra các môn thi.