Du học sinh tại Hàn Quốc đối mặt với mức phí bảo hiểm gấp bảy lần hiện nay

Bắt đầu từ tháng 7 tới, du học sinh tại Hàn Quốc có thể phải trả mức phí bảo hiểm cao gấp 7 lần hiện nay theo Luật Bảo hiểm y tế mới của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 16/7.

Trung tâm Tin tức