Dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Trung tâm Quản lý đường thủy, thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, cuối tháng 2/2020, TP.HCM sẽ tiến hành nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với hơn 122.000 m3 bùn.

Trung tâm tin tức