Dự án Metro số 1 đạt hơn 87.5% tổng khối lượng thi công

Trong thời gian giãn cách, dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa duy trì thi công ở mức độ cao nhất có thể.

Nguồn: Trung tâm Tin tức