Dự án bảo vệ đê biển Gò Công Đông chưa hiệu quả

Tuyến đê biển Gò Công Đông dài trên 21km có tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ hơn hàng chục ngàn hecta đất canh tác của các huyện vùng duyên hải tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm Tin tức