Đột phá trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21

Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 9 có chủ đề "Đột phá trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21" đã diễn ra với hơn 45 bài báo cáo về xu hướng, thực hành đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh thế kỷ 21...

Trung tâm Tin tức