Đồng Tháp: Nông dân Cao Lãnh bán nhãn online

Tại tỉnh Đồng Tháp, nông dân không còn trông chờ vào thương lái mà chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Nguồn: Trung tâm Tin tức