Đồng Tháp: Mua bán nông sản qua mạng xã hội thời COVID-19

Để tự cứu mình, nhiều nông dân và các bạn trẻ đã kết hợp với nhau, mở ra một cánh cửa mới cho tiêu thụ nông sản, thông qua mạng xã hội.

Trung tâm Tin tức