Đồng Tháp: Điểm sạt lở tăng, vành đai mở rộng

Tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh những điểm nóng sạt lở thường năm, thì thời gian gần đây, lại có thêm những điểm sạt lở mới nguy hiểm.

Trung tâm Tin tức