Dòng người di cư quốc tế vẫn tăng bất chấp dịch bệnh

Dòng người di cư quốc tế trong năm 2020 vừa qua vẫn tăng, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, trong đó có các biện pháp hạn chế đi lại. Đây là thông tin vừa được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên hợp quốc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức