Đồng Nai: Mưa lớn, Quốc lộ 20 ngập nặng

Ngập nặng nhất là khu vực ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, do đây là khu vực thấp trũng, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, trong khi hệ thống mương thoát nước khu vực này không thoát được.

Trung tâm Tin tức