Đồng Nai: Gần 4.000 tấn cá bè trên sông La Ngà bị chết và trôi sông

Trận lũ bất ngờ hôm 8/8 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực dân cư và làng bè dọc sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai. Thống kê bước đầu, có 37 bè cá, 348 dèo cá bị ảnh hưởng khiến cho 3.720 tấn cá lồng bè bị chết hoặc trôi sông...

Trung tâm Tin tức