Đồng hành nhằm hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân các xã ven biển Bến Tre

Tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành cấp nước sinh hoạt cho bà con nhân dân sống tại các xã ven biển trong khu vực nhằm hỗ trợ cho sự khó khăn thiếu nước ngọt trong sinh hoạt.

Trung tâm Tin tức