Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong chiều tối qua 14/8/2020, tại đồng thời 3 địa điểm: Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Thanh Hóa, đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trung tâm Tin tức