Đồng chí Lê Khả Phiêu - Vị tướng, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước Việt Nam

Hôm nay (14/8), tang lễ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang, linh cửu được quàng ở Nhà tang lễ quốc gia tại Hà Nội.

Trung tâm Tin tức