Đồng bằng sông Cửu Long giảm trái cây, tăng thủy sản

Để thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là tình trạng sạt lở đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang bắt tay vào việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Tin tức