Đơn vị Việt Nam duy nhất tham gia triển lãm quốc tế ngành vui chơi giải trí

Thiết bị công nghệ nước, công viên giải trí... là những sản phẩm chủ đạo được một công ty Việt Nam giới thiệu trong triển lãm quốc tế.

Trung tâm Tin tức