Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone cùng TP Thủ Đức chống dịch

UBND Thành phố Thủ Đức vừa đón nhận "Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone: Lan tỏa yêu thương - Đồng lòng chống dịch" nhằm chung tay cùng ngành y tế và chính quyền Thành phố Thủ Đức trong công tác phòng chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức