Đổi pin lấy kẹo: Tăng cường ý thức bảo vệ môi trường

Đó là sáng kiến của cô Tạ Nguyễn Thị Tuyết Hồng trường THCS Hà Huy tập TP.HCM, nhằm giúp các em học sinh của mình có ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải điện tử. Phong trào này được các em học sinh hào hứng tham gia và đạt hiệu quả cao.

Trung tâm Tin tức