Đối phó dịch, nhiều doanh nghiệp thúc đẩy quy trình làm việc tại nhà

Được ở nhà làm việc, chỉ một số nhân viên kỹ thuật phải đến chỗ làm là biện pháp đang được nhiều doanh nghiệp triển khai nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức