Đổi mới quản trị - Chìa khóa giúp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19

Đã 36 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, được đánh giá cao về việc điều phối các chính sách hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn là giai đoạn thử thách của cả nước.

Trung tâm Tin tức