Dời bảo tàng TP.HCM về quận 9

Chủ trương cho chuyển địa điểm đầu tư xây dựng Bảo tàng TP.HCM từ khu đô thị mới Thủ Thiêm về quận 9 đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

Trung tâm Tin tức