Độc đáo uống cà phê, trả tiền bằng sách

Không nằm ở vị trí đắc địa, tiệm cà phê sách Sài Gòn vẫn tạo được dấu ấn riêng với nhiều người với những hoạt động về sách như: Chủ nhật tặng sách, trao đổi sách, giao lưu học thuật, "uống cà phê, trả tiền bằng sách".

Trung tâm tin tức