Độc đáo triển lãm "Nhựa cây vẫn chảy"

“Nhựa cây vẫn chảy” là triển lãm do Sàn Art và Viện Pháp tại Việt Nam đồng tổ chức. Đây là không gian dành cho những tác phẩm giàu chất thơ của hai nghệ sĩ Freddy Nadolny Poustochkine và Trương Công Tùng.

Trung tâm Tin tức