Độc đáo triển lãm Nâng cao nhận thức sức khỏe tâm lý

"The Clearing" tức "Sáng tỏ", một triển lãm được coi là khá độc đáo, đang chính thức diễn ra tại TP.HCM nhằm hỗ trợ và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý tại Việt Nam thông qua các loại hình nghệ thuật.

Trung tâm Tin tức