Độc đáo nông cụ 3 trong 1 tiện ích cho nhà nông

Với tính năng tiện ích 3 trong 1, chiếc máy trang, trạc, và khoan đường nước hiện là công cụ hỗ trợ thiết thực cho nông dân vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ mùa vụ mới.

Trung tâm Tin tức