Độc đáo lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Đây là một nét văn hóa vô cùng độc đáo và đã được nâng tầm lên lễ hội văn hóa cấp quốc gia, được tổ chức hằng năm tại Cần Giờ.

Trung tâm Tin tức