Độc đáo lễ hội ánh sáng tại thác Bản Giốc Cao Bằng

Lần đầu tiên trong Lễ hội du lịch thác Bản Giốc đã diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc gồm 3 phần: Thần thoại Bản Giốc, Trên dòng suối Then, Sắc chàm miền non nước.

Trung tâm Tin tức