Độc đáo hệ thống tưới nước tự ẩn của kỹ sư miệt vườn

Nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất và nhân công lao động, anh Ngô Hùng Thắng, một kỹ sư miệt vườn tại tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu chế tạo ra hệ thống tưới nước tự ẩn độc đáo.

Trung tâm Tin tức