Độc đáo gói bánh chưng tự động: Giữ "hồn Việt" theo cách hiện đại hơn

Anh Phạm Khắc Tưởng (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã tìm tòi sáng tạo ra dây chuyền gói bánh chưng công nghệ 4.0 với mọi công đoạn đều được tự động hóa.

Trung tâm tin tức