Độc đáo cây robot giúp giảm ô nhiễm không khí

Những "cây robot" này, được lắp đặt tại Mexico, chứa đầy rong biển để hấp thụ ô nhiễm và thải ra không khí sạch hơn. Đất nước này là một trong những nơi có chất lượng không khí tồi tệ nhất Mỹ Latinh.

Trung tâm Tin tức