Độc đáo cây chống cháy

Không thể tin được là có tồn tại một loài cây có khả năng lấy các thành phần hóa học vốn không chống cháy để tạo nên một chất chống cháy. Từ đây, các nhà khoa học sẽ tạo nên những thiết kế nhân tạo mang tính ứng dụng cao trong việc chống cháy.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh